Forfatter

Sabine Drysdale

Sabine Drysdale (Santiago de Chile, Chile, 1976) er journalist ved Diego Portales-universitetet og har skrevet for diverse tidsskrifter og aviser i Chile. For tiden skriver hun for Paula og Qué Pasa. Hun er medforfatter av en biografi om den chilenske poeten Nicanor Parra: Nicanor Parra. La vida de un poeta (2014). Drysdale har nylig gitt ut La vida privada de los hombre (2022), hvor hun i cronica- og essayform forsøker å dissekere hva det vil si å være mann i 2022.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%