Kontakt

Camino Forlag

Camino Forlag ble startet vinteren 2020 og utgir oversatt litteratur fra den romanskspråklige delen av verden. Forlagets ønske er å skape rom i det norske bokmarkedet for forfatterstemmer som vanligvis ikke slipper gjennom det internasjonale bokbransjenåløyet, forfattere med et engasjement for temaer av global betydning. Slik vil vi bidra til å øke norske leseres tilgang til fortellinger om andre måter å leve med og finne løsninger på utfordringer som også berører oss her i den mer privilegerte delen av verden: Ulikhet og tilhørighet, diskriminering, vold, fattigdom, flukt og migrasjon, rasisme, klimaendringer, identitet og utenforskap.

En annen drivkraft for forlagets tilblivelse har vært ønsket om å være et forlag som Norges oversettere kan komme til med sine litterære hjertebarn – det være seg forfattere eller titler – og få muligheten til å oversette, være en del av produksjonen og følge boka hele veien til leseren. Et slikt eierskap til oversettelsen kan ofte mangle i en stadig mer kommersialisert og effektivisert bokverden. Camino involverer oversetterne i hele produksjonen, ofte også som forfatter av det kontekstgivende essayet/etterordet som følger alle forlagets utgivelser og mottar støtte fra Fritt Ord.

Forlegger og redaktør: Signe Prøis

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%