Kontakt

Camino Forlag

Camino Forlag ble startet vinteren 2020 og utgir oversatt litteratur fra den romanskspråklige delen av verden. Forlagets formål er å skape plass i det norske bokmarkedet til forfatterstemmer som vanligvis ikke slipper gjennom det internasjonale bokbransjenåløyet, forfattere med et engasjement for temaer av global betydning. Slik bidrar vi til å gi norske lesere større tilgang til fortellinger om andre måter å leve med – og finne løsninger på – utfordringer som også berører oss her i vår privilegerte del av verden, som ulikhet, diskriminering, vold, fattigdom, flukt og migrasjon, rasisme, klimaendringer, psykisk helse, identitet og utenforskap. 

En annen drivkraft for forlagets tilblivelse har vært ønsket om å være et forlag som Norges oversettere kan komme til med sine litterære hjertebarn – det være seg forfattere eller titler – og få muligheten til å oversette, være en del av produksjonen og følge boka hele veien til leseren. Et slikt eierskap til oversettelsen kan ofte mangle i en stadig mer kommersialisert og ensrettet bokverden. 

Forlegger: Signe Prøis

Redaktør: Bente Teigen Gundersen

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%