Image Alt

Kontakt

Camino Forlag

Camino Forlag ble opprettet vinteren 2020 og utgir oversatt kvalitetslitteratur fra hele verden. Forlagets mål er å skape plass i norske bokhyller til forfatterstemmer som ikke nødvendigvis slipper gjennom det internasjonale, markedsstyrte bokbransjenåløyet. Forlaget ser særlig etter forfattere som i tillegg til å være gode forfattere også har et engasjement for det samfunnet de er en del av og for temaer av global betydning. Slik vil vi løfte litteraturens aktivistiske egenart. Samtidig ønsker vi å være med å utvide norske leseres tilgang til fortellinger om andre måter å leve med – og finne løsninger på – utfordringer vi også lever med i vår del av verden: Ulikhet, diskriminering, vold, fattigdom, flukt og migrasjon, rasisme, klimaendringer, ensomhet og utenforskap.

En annen drivkraft for forlagets tilblivelse har vært ønsket om å være et forlag som Norges oversettere kan komme til med hjertebarna sine – det være seg forfattere eller titler – og få muligheten til å oversette, være en del av produksjonen og følge boka hele veien til leseren. Et slikt eierskap til oversettelsen kan ofte mangle i en stadig mer kommersialisert og effektivisert bokverden. Camino involverer oversetterne i hele produksjonen, ofte også som forfatter av det kontekstgivende essayet/etterordet som følger alle forlagets utgivelser.

Forlegger og redaktør: Signe Prøis

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%