VERDEN MELLOM TO PERMER

Camino Forlag er det eneste forlaget i Norge som kun utgir oversatt litteratur. Vi formidler forfatterstemmer fra hele verden, både velkjente og ukjente. Felles for dem er at de har et sterkt engasjement for det samfunnet de er en del av, og forteller historier på måter som gir leseren en større forståelse av verden.

Forfattere

Litteraturen har kraft til å forandre måten vi forholder oss til verden på og gi oss nye perspektiver. Camino Forlag oversetter forfattere som på ulike måter bringer et sterkt samfunnsengasjement inn i litteraturen de skriver og viser oss sider av verden vi ikke kjente fra før.

ESSAY

Å drepe en kvinne

Når vi nå (endelig) får en oversatt sakprosa om temaet femicidio på norsk, så kan den kanskje bidra til at vi i Norge begynner å diskutere hvilket ordforråd vi har for å snakke om drap på kvinner.

Fra Ingrid Fadnes’ etterord til Selva Almadas bok Døde jenter.

  • Når vi nå (endelig) får en oversatt sakprosa om temaet femicidio på norsk, så kan den kanskje bidra til at vi i Norge begynner å diskutere hvilket ordforråd vi har for å snakke om drap på kvinner. Fra Ingrid Fadnes'

Kortdokumentar fra ABC News om Behrouz Boochanis flukthistorie.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%