VERDEN PÅ NORSK

Camino er det eneste forlaget i Norge som kun utgir oversatt litteratur. Vi oversetter forfattere fra alle verdens kriker og kroker, både velkjente og ukjente, med hovedvekt på de romanske språkene. Drivkraften er at norske lesere skal få større tilgang til mer kvalitetslitteratur fra språk og områder vi ellers hører lite fra.

Forfattere

Litteraturen har kraft til å forandre måten vi forholder oss til verden på, og gir oss nye perspektiver. Camino oversetter forfattere som på ulike måter bringer et sterkt samfunnsengasjement inn i litteraturen de skriver og åpner døra inn til en verden vi ikke kjente fra før.

DYPDYKK

Skrivelivet: Dolores Reyes

Dolores Reyes prokrastinerer konstant, men nå hun først skriver, er hun helt besatt av romankarakterene sine.

NYHETER

Kroppen som verktøy for å endre verden

«Kollektivet slår fast at de feministiske kravene må være en del av klassekampen, og at opprettholdelsen av kapitalismen nettopp er basert på kvinners yrkesmessige, seksuelle og reproduktive arbeid.»

Les Stine Linnerud Jespersens forord til «Brenn frykten».

  • «Kollektivet slår fast at de feministiske kravene må være en del av klassekampen, og at opprettholdelsen av kapitalismen nettopp er basert på kvinners yrkesmessige, seksuelle og reproduktive arbeid.» Les Stine Linnerud Jespersens forord til "Brenn frykten".

Performancen «Un violador en tu camino/En overgriper på din vei» av Kollektivet LASTESIS

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%