VERDEN PÅ NORSK

Camino er det eneste forlaget i Norge som kun utgir oversatt litteratur. Vi oversetter forfattere fra alle verdens kriker og kroker, både velkjente og ukjente, med hovedvekt på de romanske språkene. Drivkraften er at norske lesere skal få større tilgang til mer kvalitetslitteratur fra språk og områder vi ellers hører lite fra.

Forfattere

Litteraturen har kraft til å forandre måten vi forholder oss til verden på, og gir oss nye perspektiver. Camino oversetter forfattere som på ulike måter bringer et sterkt samfunnsengasjement inn i litteraturen de skriver og åpner døra inn til en verden vi ikke kjente fra før.

DYPDYKK

Om å dekke volden i Mellom-Amerika

«I tiden før jeg kom til Mellom-Amerika, da jeg selv planla hvordan jeg skulle skrive artiklene, gikk det opp for meg hva som gjør journalistikken til Martínez så god, og hvorfor reportasjer fra utenlandske journalister ofte mangler innsikt.»

Les forordet til «De døde og journalisten», av journalist og oversetter Kristian Aaser.

NYHETER

Skrive seg ut av offerrollen

«Det du skal lese nå, er arbeidet til en forfatter som en gang var offer for noen forferdelige overgrep. Men misforstå ikke. Hun er ikke et offer lenger. Hun er en sterk kvinne som har valgt å la livet filtreres gjennom skrivingen. Hun er en helvetes dyktig forfatter.»

Les Gabriela Cabezón Cámaras forord til «Hvorfor kom du tilbake hver sommer».

  • «I tiden før jeg kom til Mellom-Amerika, da jeg selv planla hvordan jeg skulle skrive artiklene, gikk det opp for meg hva som gjør journalistikken til Martínez så god, og hvorfor reportasjer fra utenlandske journalister ofte mangler innsikt.» Les forordet til

  • «Det du skal lese nå, er arbeidet til en forfatter som en gang var offer for noen forferdelige overgrep. Men misforstå ikke. Hun er ikke et offer lenger. Hun er en sterk kvinne som har valgt å la livet filtreres

Performancen «Un violador en tu camino/En overgriper på din vei» av Kollektivet LASTESIS

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%