Forfatter

Colectivo LASTESIS

LASTESIS er et interdisiplinært, interseksjonelt og transinkluderende kunstnerkollektiv som består av Daffne Valdés Vargas, Paula Stange Varas og Sibilia Sotomayor Van Rysseghem. Tidligere var også Lea Cáceres med i kollektivet. www.colectivolastesis.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%