Ny sakprosaserie: Latin-Amerika på norsk

Latin-Amerika står i flammer!

 

Utsagnet beskriver den helt konkrete hendelsen med de omfattende skogbrannene i Amazonas høsten 2019. Men det er også betegnende for et helt kontinent som forsøker å finne løsninger på dramatiske situasjoner knyttet til store og samfunnsgjennomgripende temaer, som migrasjon og fattigdom, kvinnesak, vold og straffefrihet, klimaendringer, totalitære styresett og polarisering.

I fjor høst tok store deler av befolkningen til gatene i Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia og i Mexico for å kreve mer medbestemmelse og mindre forskjeller. I nesten alle de latinamerikanske landene kjemper kvinner for retten til å bestemme over sin egen kropp og til å leve et liv uten vold og drap. Kvinnene med grønne tørklær fra de massive demonstrasjonene for retten til abort i Argentina har truffet media verden over. Med Brasil i spissen spenner populister og andre med totalitære tankesett, bein på samfunnsutviklingen og det har ført til at marginaliserte og sårbare grupper går en usikker framtid i møte. Den ene kontroversielle presidentskikkelsen følger den forrige, og kontinentets ofte unge og skjøre demokratiske systemer settes på prøve. Millioner av mennesker legger på flukt fra Mellom-Amerika og  Venezuela, vekk fra vold, overgrep og fattigdom, og Colombia har siden krigens start på 50-tallet vært et av landene i verden med flest internt fordrevne. Migrasjonsstrømmene gjennom Latin-Amerika består også av  av kinesere, flyktninger fra Afrika og haitianerne som tar veien om Mellom-Amerika, og på vei mot drømmen om et bedre liv møter de en mur som både er fysisk og psykisk. Agroindustrien dreper natur og mennesker med sprøytemidler, og regnskogen brenner. Over hele kontinentet protesterer urfolk mot «grønn kapitalisme» og stadig jakt på nye mineraler og «klimaløsninger» innenfor dere tradisjonelle områder.

 

Demonstrasjon foran den argentinske kongressen til støtte for lovforslaget om å avkriminalisere abort. Forslaget ble nedstemt i Senatet i juni 2018. Foto: TV Pública / Argentina

Og visst har norske medier klart å dekke de mest dramatiske hendelsene. Men hvor mye av dette formidles på en måte som setter det i en sammenheng vi kan forstå og lære av?

Camino Forlag har tatt initiativ til sakprosaserien Latin-Amerika på norsk med mål om å formidle god latinamerikansk sakprosa til norske lesere. Med det skal vi bøte på et hull i det oversatte litteraturtilbudet i Norge, der språkene spansk og portugisisk er betydelig underrepresentert og sakprosaen enda mer. Sakprosaserien har mottatt utviklingsstøtte fra Norsk Kulturråd og utvikles av en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner som på ulike måter jobber med litteratur, formidling og latinamerikanske forhold.

 

Bakgrunn

Latin-Amerika blir ofte omtalt som det «glemte området» eller som en «hvit flekk på mediekartet» (Greger et.al, 2017). Forskning på mediedekningen av Latin-Amerika i Norge viser en kurve som i lengre tid har pekt nedover. Det finnes heller ikke en eneste fast korrespondent i Latin-Amerika. Dekningen er også som oftest dominert av norske kilder (Fadnes, 2019; Greger et.al, 2017; Sæther, 2007). En av de aller siste publikasjonene om Latin-Amerika i Norge, «Norge i Latin-Amerika – forbindelser og forestillinger» (2017) tar nettopp utgangspunkt i dette: nordmenn i Latin-Amerika. «Vår» forestilling om Latin-Amerika er i stor grad, helt fram til i dag, preget av hva «vi» har opplevd, sett og analysert. Disse observasjonene, brevene, artiklene og forbindelsene er viktige, men avdekker også mangelen på «latinamerikanske stemmer» i den kunnskapsbasen vi har tilgjengelig.

Latin-Amerika har en særlig rik litterær tradisjon og sentral plass i verdenslitteraturen, med 8 nobelprisvinnere de siste 60 årene. Tall fra Bokbasen forteller at av 4579 oversatte titler i perioden 2011 – 2016, var kun 58 oversatt fra spansk og 25 fra portugisisk, mot 2781 fra engelsk og 616 fra svensk). Blant disse titlene er andelen sakprosa forsvinnende liten. Vi leter og har ikke kommet over 10 latinamerikanske sakprosatitler oversatt til norsk.

Dette mener vi utgjør et demokratisk problem, fordi norske lesere er fratatt muligheten til innsyn i de tankemåter og løsningsforslag et helt kontinent har å vise til, knyttet til store utfordringer som i all grad også vedgår oss i Norge og som vi har mye å lære av i vårt samfunn.

Sakprosaserien skal sikre en balanse hva gjelder tema, geografi og kjønn. Tema som søkes berørt inkluderer krig, konflikt og forsvinninger, gjengkriminalitet og narkotikahandel, feminisme og LHBTQI, urfolk, religion og demokrati, migrasjon og identitet, blant annet. Vi skal oversette både etablerte og kjente forfattere som Gabriel Garcia Márquez (og hans mer ukjente side som journalist) til nyere forfattere som skriver om dagsaktuelle tema, som for eksempel bakgrunnen for opprøret vi har sett i Chile, og drap på kvinner, feminicidios, ofte beskrevet som en epidemi i Latin-Amerika. Alle Caminos utgivelser publiseres med et aktualisert essay skrevet av en person med særlig kjennskap til bokas tematikk. Bøkene i serien vil blir utgitt fra og med juni 2020 og videre gjennom 2021.

 

Foto: Marcos Lopez (https://www.marcoslopez.com)

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%