Forfatter

Joseph Zárate

Joseph Zárate (Lima, Peru 1986) er journalist og redaktør. I 2018 mottok han Gabriel García Márquez-prisen for sine tekster, i 2016 fikk han Ortega y Gasset-prisen for beste reportasje i undersøkende journalistikk og i 2015 mottok han FNs PAGE-pris for klimajournalistikk. Han har skrevet for aviser som The New York Times, vært redaktør for både tidsskrifter og radio. Indre kriger er hans tredje bok. Den er oversatt til flere språk og er hans første utgivelse på norsk.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%