Gabriela Cabezón Cámara til Norge!

I begynnelsen av juni får vi gleden av å ta imot selveste Gabriela Cabezón Cámara, forfatteren av «China Irons eventyr» (til norsk ved Kjersti Velsand).

Du kan møte henne i Fredrikstad 3. juni og i Oslo 4. juni.

Mer informasjon følger!

I mellomtiden kan du gjerne lese Mot lyset, etterordet lingvist Guro Nore Fløgstad skrev til «China Irons eventyr». 

 

 

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%