Forfatter

Dolores Reyes

Dolores Reyes (Buenos Aires 1978) er forfatter, lærer og mor til syv barn, og anerkjent kvinnesaksforkjemper i Argentina. Hennes inntreden i litteraturverdenen forteller noe helt distinkt om disse nye stemmene fra sør, ved å være nok et navn på listen av forfattere som kommer fra mindre bemidlede samfunnslag, og som har vokst frem i litterære fellesskap på utsiden av den tradisjonelle skolen. Jordmunn er Reyes’ første utgivelse på norsk.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%