Våre bøker

Bokhandel

Ideer for å utsette verdens undergang

Klima og miljø er vår tids viktigste kampsak og et stadig mer akutt tema for globale, regionale og nasjonale samtaler om handel, utvikling og samarbeid. Men disse samtalene har ekskludert erfaringer fra urfolks praksiser og andre mangfoldige livsformer. 

Urfolkslederen og økofilosofen Ailton Krenak er en viktig stemme for urfolk i Brasil og jobber utrettelig for å øke vår bevissthet om konsekvensene av det globaliserte forbrukersamfunnet i dag.

Dersom menneskeheten virkelig ønsker å leve i harmoni med naturen, må vi stanse det tøylesløse forbruket og se til måten urfolk og mangfoldige småsamfunn i hele verden etablerer ekte, bærekraftige livsformer på. Det er nemlig fullt mulig å utsette verdens undergang, sier Krenak, men bare hvis alle deltar i samtalen. 

Ideer for å utsette verdens undergang er en øyeåpnende essaysamling som skapt for vår postpandemiske tid. Bla i boka her!

Boka er oversatt fra portugisisk av Susanne Normann.

Etterordet er skrevet av Liisa-Rávná Finbog, som setter Ailton Krenaks tankegods i sammenheng med hennes egen oppvekst som del av det samiske urfolket i Norge. 

 

Ailton Krenak

Ailton Krenak ble født i 1953, i regionen Vale do Rio Doce, territoriet til urfolket Krenak i den brasilianske delstaten Minas Gerais. Økologien i det området er sterkt påvirket av gruvedrift. Ailton Krenak er aktivist i flere miljøvernsnettverk og i nettverk som kjemper for urfolks rettigheter, og har organisert Alliansen for skogfolk, Aliança dos povos da floresta, som samler elvebreddssamfunn og urfolk i Amazonas. Han er en av lederne av bevegelsen som oppsto i perioden som gjerne omtales som brasilianske urfolks store oppvåkning på slutten av 70-tallet. Han bidro også til å stifte Union for urfolks nasjoner (UNI), União das Nações Indígenas. Han har jobbet innen utdanning, journalistikk, miljøvern og deltatt i flere TV-program. Hans bidrag på 70- og 80-tallet var utslagsgivende for kapittel VIII i grunnloven av 1988, som garanterte, i hvert fall på papiret, urfolks selvråderett til kultur og i jordspørsmål. Han er medforfatter for Unescos arbeid i 2005 for å grunnlegge Det biosfæriske reservatet Serra do Espinhaço, og er fortsatt medlem i reservatets styringskomite. I 2016 mottok han det brasilianske kulturdepartementets ærespris og ble utnevnt til æresdoktor av Det føderale universitetet i Juiz de Fora i Minas Gerais. Han har skrevet fire bøker, inkludert A vida não é útil (Livet er ikke brukbart), oppfølgeren til denne essaysamlingen.

«Å lese Ideer for å utsette verdens undergang gjør så avgjort inntrykk.»

Espen Grønlie, Prosa 05/21

«Det imperialismen ville tilintetgjøre, og som Bolsonaro nå aktivt forsøker å utslette, lever fortsatt: Urfolkenes lysende kultur glitrer i Ailton Krenaks ord. Den lærer oss at livene våre er kjøtt på Jordas legeme og byr oss på en av få framtidsideer som finnes for planeten vår i dag. Der den vestlige verdensforståelsen fører til apokalypse, vil det uramerikanske tankegodset skape verdener som både er mulige, og verdige steder å leve.» Gabriela Cabezón Cámara

Opprinnelig pris var: 269.00 kr.Nåværende pris er: 199.00 kr.

Beskrivelse

Det finnes et steinet fjell i regionen der Rio Doce-elven ble truffet av slam fra gruven. Krenak-landsbyen ligger ved venstre elvebredd, og på høyre side troner en fjellkjede. Jeg har lært at fjellkjeden både har et navn, Takukrak, og en personlighet. Tidlig om morgenen ser Krenak-landsbyens innbyggere mot fjellkjeden for svar på om dagen blir god, eller om det blir en dag man bør vise større forsiktighet. Når fjellkjedens ansikt uttrykker «ikke snakk til meg i dag», tenker folk at de må ta spesielle hensyn. De morgenkvistene når fjellkjeden derimot virkelig stråler; vakker og med lette skyer som omkranser hodet, liksom drapert, da sier folk: «I dag kan det festes, danses og fiskes, i dag kan man gjøre det man har aller mest lyst til.»

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%