januar 2023

Nyhetsjournalistikken bekrefter, mens den fortellende journalistikken tillater seg å tvile. Den er et blikk på, et slags levende stillbilde av en bit av virkeligheten. Der nyhetsjournalistikken ønsker først og fremst å informere, har cronicaen en klart litterær ambisjon. Den søker

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%