VERDEN MELLOM TO PERMER

Camino Forlag er det eneste forlaget i Norge som kun utgir oversatt litteratur. Vi formidler forfatterstemmer fra hele verden, både velkjente og ukjente. Felles for dem er at de har et sterkt engasjement for det samfunnet de er en del av, og forteller historier på måter som gir leseren en større forståelse av verden.

Forfattere

Litteraturen har kraft til å forandre måten vi forholder oss til verden på og gir oss nye perspektiver. Camino oversetter forfattere som på ulike måter løfter litteraturens aktivistiske potensial og bringer andre virkeligheter tettere på leserne sine.

ESSAY

Likegyldighetens globalisering

Vi må snart begynne å tro på at ingen setter seg i en båt, med mindre havet er tryggere enn land. Les Kristina Quintanos etterord til Bare fjellene er min venn.

Sommeren mamma hadde grønne øyne ved oversetter Sindre Andersen.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com
Free shipping
for orders over 50%